Shajra e Nasab Nabi Muhammad SAW – Silsilah Nabi Muhammad SAW

1
9171

Nasab Nama of Prophet Muhammad SAW

Following is the Shajra e  Nasab Nabi Muhammad SAW. Nobody knows the shajara e nasab of his forefathers that much. Allah subhana hu wa Ta’ala saved silsilah nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So we could know genealogy of prophet Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam from Adam Alahi Salaam to Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam.

Names of SahabiyatNames of SahabaFamily Tree of Muhammad (SAW)

Silsilah Nabi Muhammad SAW’s Video

شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں

Shajra e Nasab Nabi Muhammad SAW

Following is the detail of Shajra Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam.

 1. Hazrat Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam

bin

 1. Hazrat Abdullah

bin

 1. Hazrat Abdul Mutlib

bin

 1. Hashim

bin

 1. Abd e Mannaf

bin

 1. Qusai

bin

 1. Kilab

bin

 1. Murra

bin

 1. Ka’b

bin

 1. Lo’i

bin

 1. Ghalib

bin

 1. Fahr

bin

 1. Malik

bin

 1. An nadhar

bin

 1. Kinana

bin

 1. Khuzaima

bin

 1. Mudrika

bin

 1. Ilyas

bin

 1. Mudar

bin

 1. Nizaar

bin

 1. Ma’ad

bin

 1. Adnan

bin

 1. Awad

bin

 1. Humaisa

bin

 1.  Salaman

bin

 1.  Awz (Lwadh)

bin

 1. Buz

bin

 1. Qamwal

bin

 1. Obai

bin

 1. awwan

bin

 1. Nashid

bin

 1. Hiza

bin

 1. Baldas

bin

 1. Yadlaf

bin

 1. Tabikh

bin

 1.  Jahim

bin

 1. Nahish

bin

 1. Makhi

bin

 1. Ae’fi

bin

 1. Abqar

bin

 1. Ubaid

bin

 1. Ad daha

bin

 1. Hamdan

bin

 1. Sanbar

bin

 1. Yasribi

bin

 1. Yahzin

bin

 1. Yalhan

bin

 1. Ir’awa

bin

 1. Aizi

bin

 1. Zeeshan

bin

 1. Aisar

bin

 1. Afnad

bin

 1. Aiham

bin

 1. Mukasir

bin

 1. Nahis

bin

 1. Zarih

bin

 1. Sami

bin

 1. Mazzi

bin

 1. Ewad

bin

 1. Iraam

bin

 1. Hedaar (Kaidaar –tariq)

bin

 1. Hazrat Ismaeel A.S

bin

 1. Hazrat Ibrahim A.S

bin

 1. Aazar

bin

 1. Nahur

bin

 1. Saruj

bin

 1. Ra’u

bin

 1. Fahij

bin

 1. Abir

bin

 1. Arfahshad

bin

 1. Saam

bin

 1. Hazrat Nuh A.S

bin

 1. Lamik

bin

 1. Matu Salikh

bin

 1. Hazrat Idrees A.S

bin

 1. Yarid

bin

 1. Malhal’il

bin

 1. Qinan

bin

 1. Anosh

bin

 1. Hazrat Shees A.S

bin

 1. Hazrat Adam A.S

 

شجرہ نسب حضرت محمد

اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب قیامت تک کے لوگوں کے لیے محفوط کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباؤ اجداد کی تفصیل کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔

شجرہ نسب

Shajra e Nasab Nabi Muhammad SAW in English

( شجرہ نسب سیدنامحمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم)

محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم

بن ___________عبداللّٰه

بن ________ عبدالمطلب

بن ____________ہاشم

بن __________عبدمناف

بن ____________قُصَیْ

بن ____________کِلاب

بن _____________مُرّہ

بن ____________ کعب

بن _____________لُؤی

بن ____________ غالب

بن _____________فِہر

بن ____________ مالک

بن _____________نَضَر

بن _____________کِنانہ

بن ____________ خُزیمہ

بن ____________مدرِکة

بن ____________ الیاس

بن _____________مُضَر

بن _____________نِزار

بن _____________ مَعْد

بن _____________عدنان

بن _____________ اَوُدْ

بن ____________ہمَیْسَع

بن ____________سلامان

بن _____________عَوْص

بن ______________بَوْز

بن _____________قَمْوال

بن _____________ اُبَیّ

بن _____________ عَوام

بن _____________ ناشِد

بن _____________ حِزَا

بن _____________بَلداس

بن _____________یَدلاف

بن _____________طابخ

بن _____________جاحم

بن _____________ناحِش

بن _____________ماخی

بن _____________عَیفی

بن _____________عَبْقَر

بن _____________عُبَیْد

بن _____________دُعا

بن _____________حَمدان

بن _____________سَنْبَر

بن _____________یَثربی

بن _____________یَحْزَن

بن _____________یَلْحَن

بن _____________ارعَوَی

بن _____________عَیْضِی

بن _____________ذیشان

بن _____________عِیصَر

بن _____________اَقناد

بن _____________اِیہام

بن _____________مُقَصّر

بن _____________ناحث

بن _____________زارِح

بن _____________سَمِی

بن _____________مُزِی

بن _____________عِوَض

بن _____________عِرام

بن _____________قِیدار

بن _اسماعیل (علیہ السلام)

بن __ابراھیم (علیہ السلام)

بن __________تارَّخ/آذر

بن ____________ ناحُور

بن ____________سارُوغ

بن _____________اَرغوا

بن _____________ فالِغ

بن _____________ عابر

بن ___________اَرْفخشار

بن ____________ سام

بن ______نوح (علیہ السلام)

بن ___________ لامِک

بن __________مَتُشالخ

بن ___ادریس (علیہ السلام)

بن ____________یارَد

بن ____________مَہْلَائیل

بن ____________ قِیْنان

بن ____________ آنُوش

بن ____شیث (علیہ السلام)

بن _____آدم (علیہ السلام)

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here